της Λητώς Τριανταφυλλίδου 

συνδημιουργία με την Ιωάννα Τριανταφυλλιδου και τον Πάνο Βλάχο

ήχος της Ευδοξίας Ράγκου

παράλληλα κείμενα της Kίρκης Καραλή

Ευχαριστούμε τους ... 

της Λητώς Τριανταφυλλίδου 

συνδημιουργία με την Ιωάννα Τριανταφυλλιδου και τον Πάνο Βλάχο

ήχος της Ευδοξίας Ράγκου

παράλληλα κείμενα της Kίρκης Καραλή

Ευχαριστούμε τους ... 

Talk Tomorrow

Μιλάμε Αυριο

  • Facebook
  • Twitter

Talk Tomorrow

       by Lyto Triantafyllidou

This is a story happening now.

The Covid19 crisis finds Alice away from her home and her partner. Her voice messages to him compose an audio diary of her 200-day static journey in quarantine.

Written and Directed by Lyto Triantafyllidou 

 With Jennean Farmer, Anthony Merchant and Nick Chris

Sound Design by Evdoxia Ragkou